Oct 22, 2017

KRC - nationellt resurscentrum i kemi

 

 Allt KRC-Material underlyder CC (icke-kommersiell användning) cc icke kommersiell.png

 

Facebook.png KRC har också en en Facebooksida www.facebook.se/krc Där lägger vi upp mer tillfälliga nyheter och tips. Gå gärna in och gilla!

Oct 22, 2017

Syntes och analys-två sidor av samma mynt Encore!

 

gymnelev2.jpg P.g.a. av stor efterfrågan ordnas igen en laborationskurs, främst för gymnasielärare i kemi den 1-2 februari 2018, om syntes och analys. Vi dukar upp  synteser, går  kort igenom mekanismer, talar om utbyte och renhetsgrad. Vi tar  upp spektrometriska analysmetoder (IR, proton-NMR, MS) och tolkar spektra.

För mer information kontakta:
Jenny Olander, 0812076549 , jenny.olander@krc.su.se
Oct 01, 2017

Nobelprisen år 2017

 

logo_nobelprize.gif

Här hittar du alla årets nobelpris i Fysiologi eller medicin, fysik och kemi på engelska.

En beskrivning på  svenska av årets Nobelpris i kemi ges här

Jun 04, 2017

Chemical Incidents at School: Could Data from Poison Information Centre fill Current Knowledge Gaps?

 
Avhandlingen behandlar samtal  till Giftinformationscentralen om incidenter med kemikalier i skolan under åren 2010-14. KRCs personal och en hel del andra kemilärare har intervjuats i denna intressanta och välgjorda avhandling (kvalitativ  och semikvantitativ) från KI, av Ivan Amir Taher