Oct 04, 2017

KRC - nationellt resurscentrum i kemi

 

 Allt KRC-Material underlyder CC (icke-kommersiell användning) cc icke kommersiell.png

 

Facebook.png KRC har också en en Facebooksida www.facebook.se/krc Där lägger vi upp mer tillfälliga nyheter och tips. Gå gärna in och gilla!

Oct 04, 2017

Nobelprisen år 2017

 

logo_nobelprize.gif

Här hittar du alla årets nobelpris i Fysiologi eller medicin, fysik och kemi på engelska.

En beskrivning på  svenska av årets Nobelpris i kemi ges här

Jun 20, 2017

Elektrokemi för kemilärare 31 oktober på KRC

 
Tuesday, Oct 31, 2017, 09:30
Endagskurs för kemilärare ordnas på på Stockholms universitet, KRC. Lasse Eriksson introducerar ett nytt material och inspirerer lärare att jobba med elektrokemi i olika former. Mer information hittar du under "Kurser".
Jun 04, 2017

Chemical Incidents at School: Could Data from Poison Information Centre fill Current Knowledge Gaps?

 
Avhandlingen behandlar samtal  till Giftinformationscentralen om incidenter med kemikalier i skolan under åren 2010-14. KRCs personal och en hel del andra kemilärare har intervjuats i denna intressanta och välgjorda avhandling (kvalitativ  och semikvantitativ) från KI, av Ivan Amir Taher